ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน, โรงเรียนกัลยาณวัตร ,โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา, โรงเรียนขามแก่นนคร, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 เด็กนักเรียน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ภาคฤดูร้อน 3 วัน (ไป-กลับ) จำนวน 80 คน ซึ่งได้ผ่านการอบรมแล้วและมีผลงานเป็นคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)ในการรณรงค์งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปลอดแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี, เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน Sport dance for the Queen ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รางวัลรองชนะเลิศ ในปีที่ผ่านมา และในช่วงปิดภาคฤดูร้อนจึงได้จัดค่ายอบรมให้กับสมาชิกที่สนใจอยากฝึกทักษะทางด้านดนตรีกีพา ศิลปะ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิก TO BE NUMBER ONE Friend Corner เพื่อให้เด็ก เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE Friend Corner ได้พัฒนาทักษะความสามารถทางด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเกิดกระบวนการพัฒนาในทุกๆด้าน ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม มีความสามัคคี และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

สำหรับในการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ซึ่งแบ่งเป็น 4 ห้องเรียน ดังนี้ 1.เรียนรู้ Youtuber 2.เรียน DANCE 3.เรียนศิลปะป้องกันตัวมวยไทย 4.เรียนดนตรี เทศบาลนครขอนแก่นมีมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นฝึกฝน พัฒนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด และสามารถถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220722145453153

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More