ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชลบุรี จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

ชลบุรี จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา สถานปฏิบัติธรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธี

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ และคณะทำงานดูแลบำรุงรักษาพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ จัดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของชาวสัตหีบอีกด้วย

สำหรับงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่น หนองจับเต่า เขาชีจรรย์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา สถานปฏิบัติธรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ส่วนในเวลา 17.00 น. เป็นขบวนแห่โคมประทีปของชุมชนต่างๆ และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ธรรมมิกราชา จากวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220722151301178

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More