ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕” พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนดังกล่าว อันมีวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งสู่สวัสดิการคุณภาพ เพื่อชีวิตที่มั่นคงของคนในสังคมจังหวัดมุกดาหาร” ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ด้านบริการสุขภาพ และด้านรายได้ และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/6SEikRmzUPNpD4eA6

อ้างอิงแหล่งที่มา :https://facebook.com/100002569083299/posts/pfbid02XxBLeveDAmLpbrTqELk2NinbuxQid1pWVCMCbwfmzbtLcc64azx4ZRzNFMuLexVKl/?d=nhttps://www.mdh.go.th/view.php?article_id=8406https://www.obec.go.th/archives/663271

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More