ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฯ แก้วมุกดาหาร และ คำชะอีศึกษาพัฒน์ โดย สพป.มุกดาหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฯ แก้วมุกดาหาร และ คำชะอีศึกษาพัฒน์ โดย สพป.มุกดาหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฯ แก้วมุกดาหาร และ คำชะอีศึกษาพัฒน์ โดย สพป.มุกดาหาร

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฯ แก้วมุกดาหาร และ คำชะอีศึกษาพัฒน์” และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยประธานเครือข่ายฯ คณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะครูผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายประยูร บุญประสพ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหาร กล่าวรายงาน

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความตระหนักและรับรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และเพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นทางการศึกษาและทันสถานการณ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน จำนวน ๙๓ คน ในเครือข่ายแก้วมุกดาหารและคำชะอีศึกษาพัฒน์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร มาเป็นวิทยากรการประชุม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๒ เครือข่าย

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/AvPMfd2Xrdzygr9e9

อ้างอิง :https://facebook.com/100002569083299/posts/pfbid02dUbqoZ2y1SAwStL4TK4rJcR5Wj4rADD8Yex6fw3EvJbo3nfHwXrEvGnujdcgfZgVl/?d=nhttps://www.mdh.go.th/view.php?article_id=8405https://www.obec.go.th/archives/662932

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More