ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครยะลา เปิดสภากาแฟเพื่อประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเมือง

เทศบาลนครยะลา เปิดสภากาแฟเพื่อประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเมือง

นายกเทศมนตรีนครยะลา นำคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบ้านเมือง แจง 2 งานใหญ่ ยะลามาราธอน “ปากายัน มลายู” พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณใต้อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วย นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ได้นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากาแฟ พบปะกับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ในกิจกรรมสภากาแฟเพื่อประชาชน

โดย นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้ชี้แจงการดำเนินงานในการพัฒนาเมืองยะลา ห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งการจัด 2 งานใหญ่ ของทางเทศบาลฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมวิ่ง “ยะลา มาราธอน ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมเชิญชวนชาวยะลา ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ รวมไปถึง งาน “ปากายัน มลายู” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม จะช่วยฟื้นฟูเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่ หลังสถานการณ์โควิด-19 นอกจากทางคณะผู้บริหารจะได้พบปะกับประชาชน แล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมือง ตลอดจนยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานเทศบาลฯ และประชาชน อีกด้วย

สำหรับกิจกรรม สภากาแฟเพื่อประชาชน เป็นกิจกรรมซึ่งเทศบาลฯ จัดขึ้นเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีการรับประทานอาหารเช้า ร่วมกัน พร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพ ฟรี รวมถึง พบปะพูดคุย ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในด้านการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ต่างๆ เพื่อนำความคิดเห็น และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาเมืองยะลา ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723090616406

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More