ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดีอีเอส ร่วมกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล ICT และโทรคมนาคม สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในเวที APT Policy and Regulatory Forum ครั้งที่ 22

ดีอีเอส ร่วมกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล ICT และโทรคมนาคม สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในเวที APT Policy and Regulatory Forum ครั้งที่ 22

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุม APT Policy and Regulatory Forum หรือ PRF เป็นการประชุมประจำปีที่มีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานกำหนดนโยบายด้าน ICT และโทรคมนาคม หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ประกอบการ ได้ร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล ICT และโทรคมนาคม สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

 

          โดยที่การประชุม PRF ครั้งล่าสุด (PRF-22) จัดขึ้นเมื่อ 19 – 21 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบผสม (hybrid meeting) ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมี นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้แทน รมว.ดศ. เข้าร่วมการประชุมพิเศษระดับรัฐมนตรีและร่วมกล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อ “Digital Transformation and Innovation Strategies for Sustainable Digital Society” และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ อาทิ สป.ดศ. (ยศ. กส. และ ตป.) สดช. สศด. สพธอ. สกมช. สำนักงาน กสทช. และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมฯ 

 

           สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุม PRF-22  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์เกี่ยวกับ5G  ,การจัดการกับความท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่, การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นโยบาย และกลยุทธ์ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมและ ICT ที่ยั่งยืนเชื่อถือได้ และมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการใช้งานในกรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น  ด้านประธานและรองประธาน PRF  โดยผู้ดำรงตำแหน่งประธาน PRF คือ Mr. Ilyas Ahmed, Maldives สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และผู้ดำรงตำแหน่งรองประธาน PRF คือ Mr. Brian Winji สาธารณรัฐวานูอาตู และ นางสาวทศวรรณ เสมอวงษ์ ผอ.กลุ่มงานองค์การระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More