ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองนายกฯ วิษณุ เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รองนายกฯ วิษณุ เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์ ผู้บรรพชาอุปสมบทฯ ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 91 คน และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน 76 คน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตัวแทนภาคเอกชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ตามลำดับพิธีดังนี้ 
รองนายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ถวายพัดรองที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แล้วถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

………………………..

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57150

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More