ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย”

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงานเขตปทุมวัน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 6 “ก้าวเดินอย่างปลอดภัยบนทางม้าลาย ตำรวจจราจรไทยร่วมดูแล” พร้อมมอบสื่อให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์สื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชนและชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม  โดยนายสมจิตต์  ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และอาสายุวกาชาด ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More