ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งแรกในไทย” ร่องรอยบริเวณร.4 ทอดพระเนตรสุริยุปราคา

“ฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งแรกในไทย” ร่องรอยบริเวณร.4 ทอดพระเนตรสุริยุปราคา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าเมืองสิงคโปร์และแขกชาวต่างประเทศ ที่หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

18 สิงหาคม 2411 ที่หาดหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จมาทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งพระองค์ทรงได้คำนวณปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าถึงสองปี

ปัจจุบันนี้ (รายงานเมื่อ พ.ศ. 2559) ยังเหลือร่องรอยซากโบราณสถานของนักดาราศาสตร์ต่างประเทศที่เข้ามาสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ 5 แห่ง  ในเขตอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่ที่ศิลปวัฒนธรรมนำมาฝากมี 3 แห่ง แต่ละจุดจะอยู่ห่างกัน ไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกัน โดยนำข้อมูลจากป้ายมานำเสนอแก่ท่านผู้อ่าน

โบราณสถานแห่งที่ 3

 

โบราณสถานแห่งที่ 3 ลักษณะแท่นฐานอิฐก่อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้เป็นฐานกล้องและอุปกรณ์ดูสุริยุปราคาเต็มดวง ของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 25 กกรฎาคม- 19 สิงหาคม พ.ศ.2411

โบราณสถานแห่งที่ 4

 

โบราณสถานแห่งที่ 4 ฐานตั้งกล้องเหมือนโบราณสถานแห่งที่ 3 แต่คนละจุด

โบราณสถานแห่งที่ 5

 

โบราณสถานแห่งที่ 5 ฐานตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์วัดความเข้มสนามแม่เหล็กของโลกของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งแรกของไทย

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559

Source: https://www.silpa-mag.com/history/article_3999

The post “ฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งแรกในไทย” ร่องรอยบริเวณร.4 ทอดพระเนตรสุริยุปราคา appeared first on Thailand News.