ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผวจ.ยโสธร นำนักปั่นจักรยาน กว่า 350 คน ร่วมปั่นเชิงท่องเที่ยว “ปั่น ปั่น สะออน 50 ปี ศรียโสธร” ชม เขื่อนยโสธร-พนมไพร วัดบ้านกว้างและวิมานพญาแถน พร้อมชมและช็อป สินค้าโอทอป สินค้าเกษตรปลอดภัย ตลาดนั่งเล่น

ผวจ.ยโสธร นำนักปั่นจักรยาน กว่า 350 คน ร่วมปั่นเชิงท่องเที่ยว “ปั่น ปั่น สะออน 50 ปี ศรียโสธร” ชม เขื่อนยโสธร-พนมไพร วัดบ้านกว้างและวิมานพญาแถน พร้อมชมและช็อป สินค้าโอทอป สินค้าเกษตรปลอดภัย ตลาดนั่งเล่น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่น ปั่น สะออน 50 ปี ศรียโสธร” ที่หน้าสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักปั่นจักรยาน ทั้งในและต่างจังหวัด เข้าร่วมปั่นจักรยานแบบ Sport Tourism จำนวนกว่า 350 คน

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ชมรมธนาคารจังหวัดยโสธรและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม “ปั่น ปั่น สะออน 50 ปี ศรียโสธร” ในรูปแบบ Sport Tourism เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 50 ปีของการก่อตั้งจังหวัดยโสธร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยาน “ปั่น ปั่น สะออน 50 ปี ศรียโสธร” มี 3 ระยะ เช่น ระยะพิชิต 10 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นไปยังเขื่อนยโสธร-พนมไพร ชมความงามของทุ่งนา 2 ข้างทางและลำน้ำชีที่เขื่อนยโสธร-พนมไพร ระยะพิชิต 17 กิโลเมตร เยี่ยมชมวัดบ้านกว้าง อ.เมืองยโสธร ชมวังมัจฉา ให้อาหารปลาในลำน้ำทวน ไหว้พระเจ้าใหญ่วัดบ้านกว้าง ขอพรท้าวเวสสุวรรณ พร้อมชมสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป และระยะพิชิต 22 กิโลเมตร เยี่ยมชมวิมานพญาแถน พญาคันคาก พญานาค ริมลำน้ำทวน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดยโสธร

เมื่อนักปั่นจักรยาน เข้ามาถึงจุดสุดท้ายที่หน้าสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จะได้ร่วมชม ช็อปสินค้าโอทอป สินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดยโสธร ที่ตลาดนั่งเล่น ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นอีกด้วย …///…

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723095436408

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More