ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ทูลถวายคัมภีร์ใบลานมหาพลนคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ทูลถวายคัมภีร์ใบลานมหาพลนคร

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทูลถวายคัมภีร์ใบลานมหาพลนคร ตำนานพระธาตุช่อแฮ จำนวน 5 เล่ม และคัมภีร์มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน วัดสูงเม่น จำนวน 16 เล่ม ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723173935523

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More