ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รถไฟฟ้า MRT จำหน่ายเที่ยวโดยสาร (Pass) ในราคาเดิม ไปจนถึงกรกฎาคม 2566

รถไฟฟ้า MRT จำหน่ายเที่ยวโดยสาร (Pass) ในราคาเดิม ไปจนถึงกรกฎาคม 2566

รถไฟฟ้า MRT จำหน่ายเที่ยวโดยสาร (Pass) ในราคาเดิม ไปจนถึงกรกฎาคม 2566

เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้าและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบภาวะเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นราคาน้ำมันจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยกำหนดให้จำหน่ายเที่ยวโดยสาร (Pass) เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และ สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ในราคาจำหน่ายเดิมไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT Plus และ MRT ประเภทบุคคลทั่วไป บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการ ดังนี้
• PL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีม่วง สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทุกสถานี
– ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว 
– ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
– ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
– ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว
– ประเภท 60 เที่ยว ราคา 1,200 บาท เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว (**ใช้เดินทางได้นานถึง 60 วัน**)
(จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)
• BL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ทุกสถานี
– ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว 
– ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว 
– ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว 
– ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว 
(จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)
• ML Adult Pass ใช้เดินทางข้ามสายระหว่าง MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี
– ประเภท 15 เที่ยว ราคา 810 บาท เฉลี่ย 54 บาท/เที่ยว 
– ประเภท 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท เฉลี่ย 52 บาท/เที่ยว 
– ประเภท 40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท เฉลี่ย 50 บาท/เที่ยว 
– ประเภท 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท เฉลี่ย 45 บาท/เที่ยว
(จากอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาท)
ทั้งนี้ โปรโมชั่นเที่ยวโดยสารมีกำหนดเริ่มใช้งานภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก (ยกเว้น PL Adult Pass ประเภท 60 เที่ยว 60 วัน จะสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทาง ครั้งแรก) โดยไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ สำหรับบัตรนักเรียนนักศึกษายังคงได้รับส่วนลด 10% เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ทุกเที่ยวเดินทางเช่นเดิม
สำหรับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT นั้น รถไฟฟ้า MRT มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารยังคงสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยโดยรวมในการใช้บริการ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 02-624-5200 และติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม. โทร.0 2716 4044“30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57218

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More