ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน “แจ้งเกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565”

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน “แจ้งเกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565”

สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 เพื่อรักษาสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกแล้ว 15 – 60 วัน

โดยเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน และบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ สำหรับเกษตรกรรายเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือแจ้งปรับปรุงผ่าน Application DOAE Farmbook

ทั้งนี้ หากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ ในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการแก้ปัญหาอื่น ๆ ของรัฐ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน และที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-614315

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723174206524

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More