ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชวนร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

เชิญชวนร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับโครงการนี้เป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง รูปแบบ Virtual Run รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Line Official MOI RUN 2022 มี 3 รูปแบบ ได้แก่ Fun run 5 กม., มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กม. และฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ทุกระยะทางค่าสมัคร 600 บาท โดยระบบจะเปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 เมื่อดำเนินการชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะแจ้งเลข E-bib ซึ่งจะเป็นเลขประจำตัวของนักวิ่งที่ได้สมัครวิ่งสมบูรณ์แล้ว ลักษณะคล้ายป้ายติดที่หน้าอก เพื่อใช้อ้างอิงตัวตนของนักวิ่ง และส่งผลระยะวิ่ง ซึ่งสามารถส่งผลวิ่งสะสมระยะทางได้ทางระบบ Line Official MOI RUN 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเสื้อวิ่งคอกลม เหรียญที่ระลึกตราสัญลักษณ์ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย และผ้าบัฟ โดยผู้จัดจะทำการส่งของที่ระลึกให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณโสภณ อินทรอุปถัมภ์ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 08 9874 3035

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723144352479

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More