เชิญชวนร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

เชิญชวนร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับโครงการนี้เป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง รูปแบบ Virtual Run รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Line Official MOI RUN 2022 มี 3 รูปแบบ ได้แก่ Fun run 5 กม., มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กม. และฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ทุกระยะทางค่าสมัคร 600 บาท โดยระบบจะเปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 เมื่อดำเนินการชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะแจ้งเลข E-bib ซึ่งจะเป็นเลขประจำตัวของนักวิ่งที่ได้สมัครวิ่งสมบูรณ์แล้ว ลักษณะคล้ายป้ายติดที่หน้าอก เพื่อใช้อ้างอิงตัวตนของนักวิ่ง และส่งผลระยะวิ่ง ซึ่งสามารถส่งผลวิ่งสะสมระยะทางได้ทางระบบ Line Official MOI RUN 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเสื้อวิ่งคอกลม เหรียญที่ระลึกตราสัญลักษณ์ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย และผ้าบัฟ โดยผู้จัดจะทำการส่งของที่ระลึกให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณโสภณ อินทรอุปถัมภ์ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 08 9874 3035

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723144352479

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More