ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กษ.เพชรบุรี มอบป้ายต่ออายุให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant ) พร้อมเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวอุดหนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

กษ.เพชรบุรี มอบป้ายต่ออายุให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant ) พร้อมเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวอุดหนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

กษ.เพชรบุรี มอบป้ายต่ออายุให้กับ ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant ) พร้อมเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวอุดหนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่มอบป้ายต่ออายุให้กับร้านอาหารที่ผ่านการรับรองตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรองจังหวัดเพชรบุรี ได้แนะนำให้ร้านอาหารเพิ่มจำนวนการใช้วัตถุดิบปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO โดยปัจจุบัน มีร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ 57 แห่ง

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมอุดหนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ซึ่งเป็นร้านที่ได้รับมาตรฐาน และผ่านการตรวจรับรอง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723135354466

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More