ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อให้หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนนำไปประดับ ณ ที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน

สำหรับความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้า อักษร “ส” สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ อักษร “ก” สีขาวเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิ สีชมพูเป็นสีแห่งศรีของวันพระราชสมภพ ดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎ ภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี สื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชวงศ์จักรี ขนาบซ้าย ขวา พระมหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว 7 ชั้น เป็นฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การนำดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบพระนามาภิไธย ส.ก. สื่อถึงการร้อยเรียงดวงใจอย่างกลมเกลียวน้อมเคารพสักการะพระผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจชาวไทยทั้งชาติ และผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งแก่ลูกที่เป็นประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้หายจากความทุกข์ยาก ให้มีอาชีพเลี้ยงตน รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย ขวา หมายถึง ทรงมีพระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงส์ ลวดลายไทย หมายถึงทรงพระปรีชาชาญยิ่งด้านศิลปวัฒนธรรม พระราชทานกำเนิดศิลปาชีพและทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทย ให้เป็นที่ รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เลขไทย 90 ภายใต้มาลัยหัวใจ หมายถึงเลขมงคลอันเป็นอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาบรรจบครบ 90 พรรษา ผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง ได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ เครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ตลอดปี 2565

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220725145611009

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More