ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔๐๐ เครื่อง เป็นเวลา ๓ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังไฟล์แนบ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔๐๐ เครื่อง เป็นเวลา ๓ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังไฟล์แนบ

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More