ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ที่วัดดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม พระปลัดเจริญ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดดอนมะโนรา ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมบรรยายธรรมะหัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคนทั้งมวล โดยมี นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะเด็กเยาวชน ในจังหวัดสุมทรสงครามได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และการตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลภายในครอบครัว โดยอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะโนรา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220725142104973

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More