ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ติดตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 เพื่อป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม บางปูและพื้นที่โดยรอบ สร้างความเชื่อมั่น เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ หวังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแผนงานด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ แผนการระบายน้ำในพื้นที่ ตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 65 เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกง แผนงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลองมหาวงษ์ ตามโครงการรักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติ และตรวจอาคารสถานีสูบน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมพบปะประชาชน ผู้ประกอบการและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ในวันนี้ว่า เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ การดำเนินการโครงการรักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติ และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะ 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 65 ที่จังหวัดและทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการระบายน้ำหลากในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้กำชับให้ สทนช. กรมชลประทาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ จ.สมุทรปราการ ร่วมบูรณาการจัดทำแผนหลักแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อป้องกันพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่น รวมทั้งให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ และสถานีสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนการฟื้นฟูแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ได้มอบให้ จ.สมุทรปราการ กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การจัดการน้ำเสีย เร่งดำเนินการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขยายผลการดำเนินโครงการรักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระดับพื้นที่ด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/