ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม และมี หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วม
ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยพระมหากรุณาธิคุณและตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมทั้งทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการศึกษาตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การนำเสนอตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการ รวมทั้งแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และรับทราบการดำเนินงานจัดพิธีเปิดกิจกรรมศึกษาตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สมุทรปราการ (Kick off)

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/