ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ – ๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัด สพป.มุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ – ๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัด สพป.มุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ – ๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัด สพป.มุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ – ๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัด สพป.มุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕” พร้อมด้วย นายมนตรี ลาดนาเลา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ ร่วมประชุม

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังสายงานการสอนกรณีที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คน และ กรณีสถานศึกษามีนักเรียน ๑ – ๔๐ คน และ สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาทบทวนการวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอนสำหรับสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑ – ๔๐ คน และจะนำผลการพิจาณาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) พิจารณา ต่อไป

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/MYCAJo5qu9Ns22bY7

เผยแพร่ข่าวที่ :https://facebook.com/100002569083299/posts/pfbid02FA8qAGiiQBwURMhm59gt4RCRMDdSHArQcpruBJjqZvdVxKcX11i6cnKTyRcEoi5Dl/?d=nhttps://www.mdh.go.th/view.php?article_id=8413https://www.obec.go.th/archives/664199

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More