ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกันสังคม แจ้งคืนเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ช่วงเดือน ส.ค. 64 – ก.ค.65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ประกันสังคม แจ้งคืนเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ช่วงเดือน ส.ค. 64 – ก.ค.65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ประกันสังคม แจ้งคืนเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ช่วงเดือน ส.ค. 64 – ก.ค.65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการคืนเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ชำระไว้เกินว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำระเบียบและข้อกำหนดสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ หลังจากออกมาตรปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564 และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2565 ใน 2 ช่วงที่ปรับลดเงินสมทบ

ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท

ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท

ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท

แต่ประกาศฯออกหลังในเดือนพฤษภาคม 2565 ทำให้มีผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเกินไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ รวมถึงผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกินได้รับความสะดวกมากที่สุด

การโอนคืนเงินสมทบผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้ประกันตนมีหน้าที่ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม ก็จะได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม นี้ รวม 4 วันๆ ละ 1 ล้านราย เรียงตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยย้ำว่า จะไม่โอนเงินให้กับผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์ และขอให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารยังใช้ได้หรือไม่

กรณีผูกพร้อมเพย์ไม่ทันรอบการโอนครั้งแรก หรือไม่เคยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่บัญชีปิด หรือที่ชื่อนามสกุลไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืนว่า หากไม่ได้รับเงินสมทบคืนในรอบการโอนครั้งแรกระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 แต่จะโอนรอบเก็บตกอีกครั้งระหว่างวันที่ 14-16 กันยายบน 2565 ผ่านบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ส่วนกรณีผู้ประกันตนไม่มีบัญชีธนาคาร สามารถขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับคืนเงินสมทบ (สปส.1-40/7) จากเว็บไซต์ sso.go.th จัดส่งเอกสารการขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์ถึงสำนักลานประกันสังคมที่สะดวก

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More