ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         วันที่ 27 กรกฎาคม 256

 

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุภมร ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้แทน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พร้อมด้วยพนักงานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มอบข้าวสารและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรามูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / สาขากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/