ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

CAAT ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

CAAT ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู

CAAT ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พร้อมทั้งกล่าวเปิดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ร้อยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกล้า” และกิจกรรมจิตอาสาสาธารณกุศล ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวณหน้ากระทรวงคมนาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
.
ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(CAAT) และคณะผู้บริการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/