ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน ฤดูฝนระวังโรคไข้มาลาเรีย หลังพบรายงานผู้ป่วยขณะนี้เพิ่มจากปีก่อน 2.6 เท่า

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน ฤดูฝนระวังโรคไข้มาลาเรีย หลังพบรายงานผู้ป่วยขณะนี้เพิ่มจากปีก่อน 2.6 เท่า

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน ฤดูฝนระวังโรคไข้มาลาเรีย หลังพบรายงานผู้ป่วยขณะนี้เพิ่มจากปีก่อน 2.6 เท่า

.

กรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 13 ก.ค.65 พบผู้ป่วย 4,765 ราย มากกว่าปีก่อน ถึง 2.6 เท่า กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 25-44 ปี รองลงมาคือ 15-24 ปี และอายุ 5-14 ปี จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี 429 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร รับจ้าง และเด็ก นักเรียน ชนิดเชื้อส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.8 คือ P.vivax

.

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของยุงซึ่งเป็นพาหนะนำโรค โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชนบทชายป่าหรือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ ทำให้มีโอกาสเกิดโรคและมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนได้

.

อาการเริ่มแรกของไข้มาลาเรียจะเกิดขึ้นหลังจากถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อกัดประมาณ 10-14 วัน จะมีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ อาจมีอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหารร่วมด้วย หลังจากนั้นจะมีอาการหนาวๆ ร้อนๆ เหงื่อออก อ่อนเพลียและเหนื่อย หากประชาชนมีอาการดังกล่าวหลังมีประวัติเคยเข้าไปในป่าหรืออาศัยอยู่ในป่าในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนก่อนเริ่มป่วย ให้รีบไปพบแพทย์

.

ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าปกปิดแขนขาให้มิดชิด ใช้ยาทากันยุงหรือจุดยากันยุง นอนในมุ้งชุบเมื่อไปค้างคืนในไร่ นา ป่าเขา

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More