ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบความรัก…ส่งความสุขแก่ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราหญิง จว.ปทุมธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบความรัก…ส่งความสุขแก่ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราหญิง จว.ปทุมธานี

ช้าวันนี้ (วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น.) พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยการฉีดล้างทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ น้ำดื่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ นมผงสำหรับผู้สูงอายุ นมกล่อง UHT ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย N95
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือสังคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้มีความสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรัก ความสามัคคีต่อไป

—————

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57274

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More