ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ (BIG DATA AMNATCHAROEN)

จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ (BIG DATA AMNATCHAROEN)

นายชาญวิทย์ ธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า หน่วยงานในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ (BIG DATA AMNATCHAROEN) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ เพื่อเป็นช่องทาง ในการสืบค้นข้อมูล ถาม ตอบปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของการผลิต ราคาสินค้า การแปรรูปสินค้า ด้านการเกษตร ด้านการตลาด และด้านอื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ (BIG DATA AMNATCHAROEN) ตั้งอยู่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยศูนย์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของจังหวัดในทุกมิติ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุขึ้น สามารถนำมาวางแผน เฝ้าระวัง คาดการณ์ และเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทันที ตลอดจนการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ครอบคลุมทั่วถึงกัน

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728070702349

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More