โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อำนาจเจริญ

โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมปลูกหญ้าแฝกซึ่งได้สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจำนวน 10,000 กล้า เพื่อเป็นการแก้ไขสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยื่นตลอดไป

พร้อมทั้งได้จัดนิทรรศการ วันดินโลก ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน Soils: Where Food Begins”ภายในงานจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728043852347

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More