ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อำนาจเจริญ

โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมปลูกหญ้าแฝกซึ่งได้สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจำนวน 10,000 กล้า เพื่อเป็นการแก้ไขสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยื่นตลอดไป

พร้อมทั้งได้จัดนิทรรศการ วันดินโลก ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน Soils: Where Food Begins”ภายในงานจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728043852347

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More