ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (28 ก.ค.65) เวลา 07.40 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 250 ปี มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนให้ข้าราชการในจังหวัดมุกดาหารได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

โดยการประกอบพิธี ฯ ดังกล่าว ทางจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมรับสัญญาณการถ่ายทอดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ณ ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ตลอดการประกอบพิธีฯ เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728134206541

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More