ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทะที่เก่าที่สุด สมัยอยุธยา เท่าที่พบตอนนี้

กระทะที่เก่าที่สุด สมัยอยุธยา เท่าที่พบตอนนี้

กลุ่มกองโลหะขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นกระทะ (ภาพประกอบจากหนังสือ มรดกใต้ท้องทะเลไทย โดย เอิบเปรม วัชรางกูร กับ วรวิทย์ หัศภาค สำนักพิมพ์มติชน.2554)

 

กระทะที่เก่าที่สุด เท่าที่พบตอนนี้  แต่ไม่ใช่ กระทะสำหรับหมูกระทะ

พบหลักฐาน กลุ่มกองโลหะขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นกระทะ ตั้งอยู่ติดกับกองงาช้างขนาดใหญ่ พบในแหล่งเรือจมเกาะคราม เรือลำนี้กำหนดอายุราว พุทธศตวรรษที่ 19-20 อาจเป็นเรือที่มาจากอยุธยา

แล้วทำให้แอดมินนึกถึงที่อาจารย์นิธิ เคยพูดถึงกระทะ ดังนี้

“เมื่อตอนที่ผมเรียนในระดับปริญญาตรีนั้น ตอนนั้นจีนแทบจะไม่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันนี้เราพูดถึงจีนในบทบาททางเศรษฐกิจ ไม่มีใครเถียง แต่ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งเขาสามารถผลักตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ความทรงจำของคนไทยปัจจุบัน ไม่ว่าทางเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี ที่เราเรียกอาหารไทย

ลองไม่มีกระทะเหล็กซะใบเดียว คุณไม่ได้กินหรอก และกระทะเหล็กก็มาจากเมืองจีน เพราะกระทะเหล็กก็มาจากเมืองจีน เพราะก่อนที่กระทะเหล็กจะเข้ามานั้นคุณก็จะผัดหรือทอดอาหารไม่ได้ นั่นแหล่ะคืออาหารไทย”

(จากบทความเรื่อง คนไทยหลายเผ่าพันธุ์ 3,000ปี ในสุวรรณภูมิ โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในหนังสือ ประวัติศาสตร์แห่งชาติ “ซ่อม” ฉบับเก่า” สร้าง “ฉบับใหม่”.2549)

Source: https://www.silpa-mag.com/history/article_16100

The post กระทะที่เก่าที่สุด สมัยอยุธยา เท่าที่พบตอนนี้ appeared first on Thailand News.