ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT News 15/2565 : CAAT ประสานสายการบิน/สนามบิน เร่งคลี่คลายสถานการณ์สนามบินเชียงรายปิด หลังเครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง เน้นย้ำการดูแลผู้โดยสาร เกาะติดการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้กลับมาเปิดบริการตามปกติ

CAAT News 15/2565 : CAAT ประสานสายการบิน/สนามบิน เร่งคลี่คลายสถานการณ์สนามบินเชียงรายปิด หลังเครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง เน้นย้ำการดูแลผู้โดยสาร เกาะติดการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้กลับมาเปิดบริการตามปกติ

CAAT NEWS ฉบับที่ 15 / 2565       

CAAT NEWS ฉบับที่ 15 / 2565                             

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

CAAT ประสานสายการบิน/สนามบิน เร่งคลี่คลายสถานการณ์สนามบินเชียงรายปิด หลังเครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง เน้นย้ำการดูแลผู้โดยสาร เกาะติดการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้กลับมาเปิดบริการตามปกติ

ตามที่วานนี้ (30 กรกฎาคม 2565) เกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ประสบเหตุไถลออกนอกทางวิ่ง (Runway Excursion) ขณะที่นักบินกำลังนำเครื่องบินลงจอด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งต่อมาแถลงการณ์ของสายการบินระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และสายการบินได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งเรื่องสัมภาระ อาหาร เครื่องดื่ม และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปนั้น

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัย การบินพลเรือนและการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารสายการบิน ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการของสายการบิน   ท่าอากาศยาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ ว่าดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำนึงถึงผู้โดยสารเป็นสำคัญหรือไม่ โดยจากการตรวจสอบ CAAT ขอชี้แจงข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

1. เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายอุบัติการณ์รุนแรง (Serious Incident) ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (สกอ.) จึงได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของ CAAT ได้รวบรวมข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในเบื้องต้น เช่น การประเมินความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยก่อนสนามบินกลับมาเปิดให้บริการ การประเมินสาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ ฯลฯ เพื่อให้ปฏิบัติการบินยังคงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและมั่นใจว่าผู้ดำเนินการทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

2. CAAT อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน และการดูแลผู้โดยสารที่เดินทางไปกับอากาศยานที่ประสบเหตุ

3. จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ต้องปิดการให้บริการลงชั่วคราว จนกว่าการเก็บกู้อากาศยานและการเตรียมความพร้อมให้เกิดความปลอดภัยในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจะแล้วเสร็จ ล่าสุด ทชร. ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) เพื่อแจ้งปิดให้บริการไปจนถึงวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากการดำเนินการเสร็จเร็วกว่าที่ประกาศจะได้มีการแจ้งปรับเลื่อนอีกครั้งหนึ่ง โดยต้องให้มั่นใจว่าสภาพพื้นที่ทางวิ่งและบริเวณที่เกิดเหตุปลอดภัยและกลับสู่สภาพปกติแล้ว จึงจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ ซึ่ง CAAT จะติดตามอย่างใกล้ชิด ให้การปรับสภาพทางวิ่งของท่าอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

4. ในระหว่างนี้ CAAT ได้ประสานกับสายการบินเพื่อลดผลกระทบกับผู้โดยสารให้มากที่สุด โดยสายการบินทั้งหมดที่ยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้ (31 ก.ค. 2565) ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารโดยการให้เปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินเชียงใหม่แทน และจัดหาการเดินทางต่อให้ หรือคืนค่าโดยสาร หรือให้เก็บเครดิตไว้ตามมาตรการ

โดยแต่ละสายการบินซึ่งยกเลิกเที่ยวบินมีมาตรการในช่วงดังกล่าว ดังนี้

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 เที่ยวบิน

SL532/533 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย และกลับ

SL538/539 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย และกลับ

การดูแลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลง​เที่ยวบินเป็นสนามบิน​เชียงใหม่แทน​ได้ แต่ไม่มีรถรับส่งจาก/ไป สนามบินเชียงใหม่ โดยจะให้เป็น​ค่ารถบัส​แทน หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงิน/เก็บเครดิต​/เก็บตั๋ว เหมือนกรณียกเลิก​เที่ยวบินได้

​บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 เที่ยวบิน

FD3209/3210 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย และกลับ

FD3207/3208 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย และกลับ

การดูแลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลง​เที่ยวบินเป็นสนามบิน​เชียงใหม่แทน​ได้ และจัดรถรับส่งจาก/ไป สนามบินเชียงใหม่ หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงิน/เก็บเครดิต​/เก็บตั๋ว เหมือนกรณียกเลิก​เที่ยวบินได้

นอกจากนี้บริษัทฯ จะขออนุญาตเที่ยวบินเพิ่มเติม (extra flights) จำนวน 3 เที่ยวบินในเส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่ และกลับเพื่อมารับผู้โดยสารเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างการขออนุญาต)

บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 6 เที่ยวบิน

VZ130/131 เส้นทาง สุวรรณภูมิ-เชียงราย และกลับ

VZ132/133 เส้นทาง สุวรรณภูมิ-เชียงราย และกลับ

VZ134/135 เส้นทาง สุวรรณภูมิ-เชียงราย และกลับ

VZ138/139 เส้นทาง สุวรรณภูมิ-เชียงราย และกลับ

VZ400/401 เส้นทาง ภูเก็ต-เชียงราย และกลับ

VZ408/409 เส้นทาง หาดใหญ่-เชียงราย และกลับ

การดูแลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลง​เที่ยวบินเป็นสนามบิน​เชียงใหม่แทน​ได้ และจัดรถรับส่งจาก/ไป สนามบินเชียงใหม่ หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงิน/เก็บเครดิต​/เก็บตั๋ว เหมือนกรณียกเลิก​เที่ยวบินได้

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด

ขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 เที่ยวบิน

WE130/131 เดิมเส้นทาง สุวรรณภูมิ-เชียงราย และกลับ เปลี่ยนเป็น สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ และกลับ

การดูแลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลง​เที่ยวบินเป็นสนามบิน​เชียงใหม่แทน​ได้ และจัดรถรับส่งจาก/ไป สนามบินเชียงใหม่ หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงิน/เก็บเครดิต​/เก็บตั๋ว เหมือนกรณียกเลิก​เที่ยวบินได้

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 เที่ยวบิน

DD100/101 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย และกลับ

DD104/105 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย และกลับ

DD106/107 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย และกลับ

DD108/109 เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย และกลับ

การดูแลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลง​เที่ยวบินเป็นสนามบิน​เชียงใหม่แทน​ได้ และจัดรถรับส่งจาก/ไป สนามบินเชียงใหม่ หรือผู้โดยสารสามารถคืนเงิน/เก็บเครดิต​/เก็บตั๋ว เหมือนกรณียกเลิก​เที่ยวบินได้

​ทั้งนี้ CAAT กำลังเร่งรัดประสานกับสายการบินที่มีเที่ยวบินประจำไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ให้มีการเร่งรัดออกมาตรการ ปรับเส้นทางและตารางการบิน และเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้โดยสาร เพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบให้มากที่สุด

สำหรับผู้โดยสารสายการบินที่จะเดินทางออกจากและเดินทางเข้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดในวันนี้และวันต่อ ๆ ไปจนกว่าสนามบินจะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ขอให้ติดต่อกับสายการบินที่จะเดินทางด้วย เพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการของสายการบิน เช่น ให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจังหวัดเชียงใหม่และสายการบินอาจจัดรถรถรับส่งในการเดินทางต่อไปหรือจ่ายเงินเป็นเงินค่ารถให้กับผู้โดยสาร หรือคืนเงินค่าบัตรโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือให้ผู้โดยสารสามารถเก็บเครดิตไว้ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของแต่ละสายการบิน

อย่างไรก็ตาม CAAT จะตรวจสอบอย่างเคร่งครัดให้สายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553

หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสิทธิผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนมาได้ที่ https://caat.or.th/complaint/

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/