ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

จ.สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนได้นำอุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมกันดำเนินการปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมาย มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆ ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของราษฎร เพื่อเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728125005511

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More