ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โฆษกรัฐบาลเผยนายก ฯ เตือนประชาชนอย่ากังวล ฝีดาษวานร ไม่ติดต่อง่าย ต้องสัมผัสกันใกล้ชิดประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินชีวิตตามปกติ แต่ขอให้งด/หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง

โฆษกรัฐบาลเผยนายก ฯ เตือนประชาชนอย่ากังวล ฝีดาษวานร ไม่ติดต่อง่าย ต้องสัมผัสกันใกล้ชิดประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินชีวิตตามปกติ แต่ขอให้งด/หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง

โฆษกรัฐบาลเผย ประชาขนพอใจโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เป็นอย่างมาก ขอบคุณ “นายกฯ /รัฐบาล” ที่เดินหน้าต่อโครงการดีๆ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

โฆษกรัฐบาลเผย ประชาขนพอใจโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เป็นอย่างมาก ขอบคุณ “นายกฯ /รัฐบาล” ที่เดินหน้าต่อโครงการดีๆ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

 

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชาชนพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เป็นอย่างมาก ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการดังกล่าว โดยสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ให้วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.65 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีเสียงตอบรับที่ดีกับโครงการนี้ พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน ถือเป็นเรื่องที่ดี สามารถบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่จะนำวงเงินคนละครึ่งที่ได้รับใช้ในการ ซื้ออาหารและสินค้าในการบริโภคเป็นหลัก
 
ทั้งนี้ ประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65 และต้องใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการ ภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 ก.ย.65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 โดยหากเป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการของรัฐที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน”เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน”เป๋าตัง”  หรือ www.คนละครึ่ง.com ส่วนประชาชนอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com
 
“โครงการคนละครึ่ง เป็นนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนได้จริง และยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก สร้างเม็ดเงินสะพัดในชุมชน เจ้าของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งประชาชน รัฐบาลมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน ผ่านโครงการ มาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหา ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ

ข้อมูล 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57403

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More