ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ สร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน และทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดไป

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง เพื่อความสะอาด เรียบร้อย และสวยงามต่อไป

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728140856556

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More