ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันนี้( 28 กค 2565) เวลา 08.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารจังหวัด ข้าราชการ โดยประธานนำข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานนับประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้นสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ จังหวัดและอำเภอมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น จิตอาสาพัฒนามัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติอีกด้วย

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728135812548

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More