ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT Certified Aviation Security Instructor)

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT Certified Aviation Security Instructor)

Post Content

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/