ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญประชาชนชน ร่วมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญประชาชนชน ร่วมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

ขอเชิญประชาชนชน ร่วมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

“ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

ภายในงานแบ่งเป็น ๕ โซน ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

โซนที่ ๑ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

โซนที่ ๒ การสาธิตและการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โซนที่ ๓ การนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยที่น้อมนำพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาปรับใช้ทำให้มีชีวิต

โซนที่ ๔ การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space)

โซนที่ ๕ การออกร้าน เลิศลิ้มชิมรส ซึ่งจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของร้านที่มีชื่อเสียงจากทุกเขตของกรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More