ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

กรมธนารักษ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ออกแบบภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการปลูกป่าในใจคน ให้เป็นสวนป่าสำหรับคนเมือง (Urban Forest)

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More