ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ 4-30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน เว้นวันจันทร์
สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมครั้งที่ 15 ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย โดยสมาชิกศิลปิน 200 ท่าน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ อาทิ อ.พิชัย  นิรันต์  อ.ปรีชา เถาทอง  อ.อารี สุทธิพันธุ์  อ.ปริญญา ตันติสุข  อ.สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์  อ.ศราวุธ ดวงจำปา  อ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รวมทั้งศิลปินอาวุโส ศิลปินชั้นแนวหน้า ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น และศิลปินต่างประเทศหลายประเทศ ร่วมถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมหลากหลายเทคนิค มาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะ อันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและความเป็นอารยประเทศพร้อมทั้งให้สาธารณชนได้ชื่นชมและช่วยกันส่งเสริมงานศิลปะยั่งยืนสืบไป
พิธีเปิดนิทรรศการกำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย  ประธานรัฐสภา และ ฐาปนันดรศิลปิน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 
นอกจากนี้ระหว่างนิทรรศการจัดแสดง สมาคมฯจัดให้มีกิจกรรม Workshop สอนวาดภาพ 2 ครั้ง      ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โดย อ.ธรรมนูญ  เรืองสวัสดิ์ และ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 โดย                อ.สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น.
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More