ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุบลฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี”

อุบลฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี”

ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในแต่ละจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด และจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ต่อยอดการดำเนินการของรัฐบาล โดยกำหนดจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ “สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี” ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อเป็นแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220803084453679

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More