ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บ้าน ปันสุข” และโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข”

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บ้าน ปันสุข” และโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” ณ บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ชมรมแม่ข้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและตรากตรำพระวรกายอย่างหนัก ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ จึงได้จัดทำโครงการ “บ้านปันสุข” และโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ยากไร้และขาดแคลนกำลังทรัพย์และมีความบกพร่องหรือไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว ให้สามารถได้ประกอบภารกิจหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น จึงจัดโครงการรถเข็นนั่งปันสุขขึ้น เพื่อมอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 คัน และได้จัดโครงการบ้านปันสุข โดยได้ช่วยซ่อมแชมบ้านให้ประชาชน ใน 6 อำเภอ จำนวน 6 หลัง ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ใช้งบประมาณจากชมรมแม่ข้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมสตรีสมุทรปราการ สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ และผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุน

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/