ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ได้เกินครึ่งของกรอบ”

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ได้เกินครึ่งของกรอบ”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More