ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครยะลา เชิญผู้ประกอบการผ้า เครื่องแต่งกาย จองพื้นที่ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน ’ปากายัน มลายู’

เทศบาลนครยะลา เชิญผู้ประกอบการผ้า เครื่องแต่งกาย จองพื้นที่ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน ’ปากายัน มลายู’

ตามที่เทศบาลนครยะลา ได้จัดกิจกรรมปากายัน มลายู ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานการเรียนรู้ เทศบาลนครยะลา ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าแฟชั่นผ้ามลายูสู่สากล”

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบลายผ้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์

และมีการจัดนิทรรศการวิวัฒนาการผ้ามลายูจากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย นอกจากนี้กำหนดให้มีการออกร้านจำหน่ายผ้ามลายูและเครื่องแต่งกาย ในอาคารอุทยานการเรียนรู้ยะลา และใต้อาคารศรีนิบงเทศบาลนครยะลา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดยะลาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ใต้อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

โดยสามารถจองล็อคจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ที่ สำนักการศึกษา (ชั้น 2) ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2565 (ในเวลาราชการ) ล็อคมีจำนวนจำกัด หากมีการจองเต็มแล้วจะปิดการจองทันที ติดต่อคุณโฟร์ ปิยาณี แดเบาะ หมายเลขโทรศัพท์ 0-91309-4522

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220803133500783

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More