ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 2 อัตรา

สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 2 อัตรา

นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 2 อัตรา เปิดรับตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565 1.เลขที่ตำแหน่ง 3459 ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอพุนพิน สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี2.เลขที่ตำแหน่ง 3849 ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร วุฒิปวช. วุฒิปวท. หรือปวส.

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอำนวยการ งานบริหารบุคคลากร โทร.077284998 โทรสาร.077273112

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220803155658873

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More