ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT News 20/2565 : เคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง เข้าสู่หลุมจอดอากาศยานได้สำเร็จ พร้อมเคลียร์พื้นที่สนามบินกลับสู่มาตรฐานความปลอดภัย

CAAT News 20/2565 : เคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง เข้าสู่หลุมจอดอากาศยานได้สำเร็จ พร้อมเคลียร์พื้นที่สนามบินกลับสู่มาตรฐานความปลอดภัย

CAAT NEWS ฉบับที่ 20 / 2565      &n

CAAT NEWS ฉบับที่ 20 / 2565                             

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

 

เคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง เข้าสู่หลุมจอดอากาศยานได้สำเร็จ พร้อมเคลียร์พื้นที่สนามบินกลับสู่มาตรฐานความปลอดภัย

ความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ที่ประสบเหตุไถลออกนอกทางวิ่ง (Runway Excursion) ขณะที่นักบินกำลังนำเครื่องบินลงจอด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งลงพื้นที่ติดตามกำกับดูแลและประสานงานกับ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) อย่างใกล้ชิด กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเมินพื้นที่สนามบิน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทชร. ในการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ โดยมีความคืบหน้า ดังนี้

1. สนามบินได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานของสายการบินนกแอร์ที่ไถลออกนอกทางวิ่งขึ้นมาจากพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway strip) ไปอยู่บนทางวิ่ง (Runway) ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณ4.00 น. ของวันนี้ และล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา สามารถเคลื่อนย้ายอากาศยานลำดังกล่าวออกจากทางวิ่ง และจอดอากาศยานบริเวณหลุมจอดที่เตรียมไว้ได้สำเร็จ

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง เนื่องจากล้อหน้าของอากาศยาน (Nose gear) หัก จึงใช้รถบรรทุกสัมภาระ (Dolly) มาช่วยในการเคลื่อนที่แทนล้อหน้าของอากาศยาน ทำให้อากาศยานเลี้ยวไปตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายได้ค่อนข้างยาก ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นระยะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน

2. สนามบินกำลังดำเนินการปรับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway strip) ส่วนที่มีการถมดินไปก่อนหน้านี้เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายอากาศยาน จึงต้องปรับค่าระดับพื้นที่กลับดังเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง

3. สนามบินกำลังเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากทางวิ่ง กำจัดวัตถุแปลกปลอม (Foreign Object Debris : FOD) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงตรวจวัดค่าความเสียดทานทางวิ่ง เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานทางวิ่งได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด

เมื่อสนามบินแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว CAAT จะตรวจสอบมาตรฐานสนามบินก่อนอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งหากไม่มีข้อขัดข้องด้านมาตรฐานความปลอดภัยคาดว่าจะพร้อมสำหรับเปิดใช้งานได้ภายในวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค. 2565)

 

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/