ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน ในการเป็นสถานพยาบาลให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน ในการเป็นสถานพยาบาลให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศิริวรรณ โสตถิเวศว์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับโรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน ในการเป็นสถานพยาบาลให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงสามารถตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

โดย นางสาวมาลากาลัญ ห่อประทุม ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจในการให้ความคุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตน ซึ่งเป็นกำลังแรงงานหลักในการพัฒนาประเทศ จึงให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อให้ผู้ประกันตนรับทราบข้อมูล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง โดยสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมกับสถานพยาบาลในการให้บริการตรวจสุขภาพ และคัดกรองความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตน โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ลดการเจ็บป่วย และเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพ ส่งผลให้การทำงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน ได้สมัครขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด จากการตรวจเยี่ยมพบว่า โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน มีคุณสมบัติเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงินสิทธิประโยชน์มาตรา 40 ได้แก่ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ เงินทดแทนขาดรายได้ เงินคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ ให้กับผู้ประกันตน 1 ราย และมอบสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 1 ราย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220804140215216

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More