ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2565

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2565

เช้าวันนี้ (4 ส.ค.65) ที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายบรรดน สมพาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความกตัญญูกตเวที แด่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ที่พระองค์ท่านบำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการกฎหมายไทย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นเอนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทย ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เป็นต้น จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และถือว่าวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น “วันรพี”

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220804132551202

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More