ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปชส.สฎ.เผยเชิญชวนรับสมัครและการเสนอชื่อผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ปชส.สฎ.เผยเชิญชวนรับสมัครและการเสนอชื่อผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

นางสุภัตรา เลี่ยมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร 13300 โทรศัพท์ 022800091 – 6 ต่อ 4147 โทรสาร 022804162 หรือที่วิทยาลัยชุมชนยโสธร หมู่ที่ 11 บ้านบาก ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 34000 โทรศัพท์ 045586295 หรือกองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.022800091-6 ต่อ 4147 โทรสาร022804162.

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220804112219157

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More