ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 6.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

7.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 8.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

9.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2202-6800 ต่อ 1518 และสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nci.go.th

ข้อมูล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More