ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อบจ.ตราด กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

อบจ.ตราด กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

(5 ส.ค. 65) นายภูษิต อินทสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีข้อราชการที่มีความจำเป็นต้องเสนอ และขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาเสนอ “ร่าง” ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนประชา

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220805121609615

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More